policy-imgA.Z Måleri och Fasad AB drivs av välutbildade yrkesmän med mångårig erfarenhet inom måleri- och fasadarbeten, såväl utvändigt som invändigt. Vi erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, villor, affärslokal er, industrifastigheter, fasader , fastigheter, fri tidshus m.m.
Vi ska uppfylla de krav som kunder, myndigheter och personal ställer på oss. För att kunna nå denna målsättning har vi ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som baseras på IS09001, ISO14001 och AFS 2001:1.
I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar och olyckor åtar vi oss följande;

Kvalitet

  • Egenkontroller utförs tillsammans med kunden, om det är möjligt, för att leverera de måleritjänster som kunden önskar.
  • Vi försöker hålla avtalade tidsplaner. Om för seningar trots allt inträffar, informerar vi kunden om det så snart som möjligt.
  • Tjänsterna utförs av yrkesskicklig och utbildad personal.
  • Vi erbjuder 2-5-års garanti på utförda arbeten.

Miljö

  • Välja material med minskad miljöpåverkan när så är möjligt genom tex främst arbeta med Nordsjö AB, Alcro Färg AB, Caparoi Sverige AB färgsystem. Inga andra färgproducenter har så många produkter rekommenderade av Astma och Allergi förbundet.
  • Miljöanpassa våra transporter genom att samordna våra resor och prioritera sk miljöfordon vid införskaffande av nya fordon.
  • Vi försöker att förebygga att avfall uppstår, när det är möjligt. Det avfall som ändå uppstår sorterar vi enligt gällande författningar.

Arbetsmiljö

  • Arbetsmiljön ska vara säker för våra anställda. Av den anledningen utför vi alltid riskbedömningar på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas.
  • För att minska arbetsmiljöbelastningen, väljer vi arbetsmetoder som är så skonsamma som möjligt för personalen.
  • Vi månar om vår goda stämning bland medarbetarna. Den bygger på bra intern kommunikation samt friska och kompetenta medarbetare..
Viskafors 2014-08-07

Azem Shala